logo apteki internetowej
tania apteka lublin - logo
koszyk z produktami
0
Koszyk
0 zł

 

    

Flegamina tabl. 8 mg 40 tabl.


Flegamina tabl.  8 mg 40 tabl.
Zdjęcie ma charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić od prezentowanego na zdjęciu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zmiany w wyglądzie produktu dokonane przez producenta
19,95 zł

producent:

TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

rodzaj:

Lek

miara:
40 tabl. (blist.)
kraj:
POLSKA
EAN:
5909990055739


Flegamina tabl. 8 mg 40 tabl. - Opis produktu


Lek ten jest dostępny bez recepty, aby moSna było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.
Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, naleSy stosować lek FLEGAMINA ostroSnie i zgodnie z
informacją w ulotce.
- NaleSy zachować tę ulotkę, aby moSna ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- NaleSy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, naleSy skontaktować się z lekarzem.
FLEGAMINA
Bromhexini hydrochloridum
8 mg, tabletki
Skład
Jedna tabletka zawiera jako substancję czynną 8 mg bromoheksyny chlorowodorku oraz substancje
pomocnicze: laktozę jednowodną, karboksymetyloskrobię sodową, magnezu stearynian.
Opakowanie
20, 40 lub 60 tabletek w opakowaniu.
Podmiot odpowiedzialny
PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne Spółka Akcyjna
ul. Mogilska , 31-546 Kraków
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek FLEGAMINA i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek FLEGAMINA
3. Jak stosować lek FLEGAMINA
4. MoSliwe działania niepoSądane
5. Przechowywanie leku FLEGAMINA
6. Inne informacje
1. Co to jest lek FLEGAMINA i w jakim celu się go stosuje
Lek FLEGAMINA zawiera jako substancję czynną bromoheksyny chlorowodorek, który jest lekiem
wykrztuśnym, upłynniającym wydzielinę z dróg oddechowych. Lek ułatwia odkrztuszanie
i oczyszczanie oskrzeli.
Wskazaniem do stosowania leku FLEGAMINA są ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych,
przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.
2. Zanim zastosuje się lek FLEGAMINA
Nie naleSy stosować leku FLEGAMINA:
· jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwraSliwość) na bromoheksynę lub którąkolwiek z
substancji pomocniczych leku.
· jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów.
Zachować szczególną ostroSność stosując lek FLEGAMINA:
NaleSy pić więcej płynów. Odpowiednie nawodnienie organizmu zwiększa rozrzedzenie wydzieliny
oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.
2
Lek naleSy stosować ostroSnie u pacjentów z czynną chorobą wrzodową Sołądka i dwunastnicy, gdyS
moSe on nasilać jej objawy.
NaleSy równieS zachować ostroSność w przypadku cięSkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek.
Stosowanie leku FLEGAMINA tabletki z jedzeniem i piciem:
Lek naleSy zaSywać po posiłku.
CiąSa:
Przed zastosowaniem leku naleSy poradzić się lekarza.
Nie naleSy stosować leku w pierwszych trzech miesiącach ciąSy.
W pozostałym okresie ciąSy, lek moSna stosować wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść
dla matki przewaSa nad potencjalnym zagroSeniem dla płodu.
Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku naleSy poradzić się lekarza.
Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
NaleSy zachować ostroSność, gdyS mogą wystąpić bóle i zawroty głowy lub senności.
WaSne informacje o niektórych składnikach leku FLEGAMINA:
Lek zawiera laktozę. JeSeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent
powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku (patrz punkt „Nie naleSy stosować leku
FLEGAMINA”).
Stosowanie innych leków:
Bromoheksynę naleSy ostroSnie stosować z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyS powodują
one suchość błon śluzowych.
Nie naleSy stosować leku jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. zawierającymi kodeinę lub jej
pochodne), gdyS mogą one osłabić odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach
oddechowych.
Lek moSe nasilać działanie draSniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego salicylanów i innych
niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Jednoczesne stosowanie leku z antybiotykami (oksytetracykliną, erytromycyną, ampicyliną,
amoksycyliną, doksycyliną) zwiększa ich stęSenie w miąSszu płucnym.
NaleSy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.
3. Jak stosować lek FLEGAMINA
Lek FLEGAMINA naleSy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce.
W przypadku wątpliwości naleSy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Lek do stosowania doustnego.
Zwykle lek stosuje się następująco:
Dorośli i dzieci w wieku powySej 12 lat: 1 tabletka 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 tabletki 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 1 tabletki 2 razy na dobę
Nie jest wskazane stosowanie leku FLEGAMINA w postaci tabletek u dzieci w wieku 3 do 6 lat, które
nie są w stanie połknąć tabletki; u tych pacjentów zaleca się stosowanie leku w postaci syropu
FLEGAMINA o smaku truskawkowym.
Lek naleSy zaSywać w równych odstępach czasu, po posiłku.
Nie stosować bezpośrednio przed snem.
Lek stosuje się zwykle przez 7 do 10 dni.
3
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, naleSy skontaktować się z lekarzem.
W przypadku wraSenia, Se działanie leku jest za mocne lub za słabe, naleSy zwrócić się do lekarza.
W przypadku zaSycia większej dawki leku FLEGAMINA niS zalecana:
Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania bromoheksyny. W przypadku przedawkowania
naleSy podać węgiel aktywowany. Jeśli będzie konieczne, lekarz zaleci wykonanie płukania Sołądka i
zastosuje leczenie objawowe.
W razie przyjęcie większej niS zalecana dawki leku, naleSy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
W przypadku pominięcia dawki leku FLEGAMINA:
Lek naleSy zaSyć najszybciej, jak to moSliwe. Gdy zbliSa się juS czas przyjęcia kolejnej dawki, naleSy
zaSyć ją o wyznaczonej porze. Nie naleSy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej
dawki.
4. MoSliwe działania niepoSądane
Jak kaSdy lek, lek FLEGAMINA moSe powodować działania niepoSądane.
Podczas stosowania leku, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić: nudności, wymioty, bóle brzucha,
biegunka, zmniejszenie ciśnienia krwi, senność, bóle i zawroty głowy oraz przemijające zwiększenie
aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych) w surowicy krwi. Sporadycznie mogą wystąpić
reakcje alergiczne, głównie wysypki skórne, świąd oraz cięSkie reakcje alergiczne, jak reakcje
anafilaktyczne, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy (cięSka reakcja alergiczna powodująca obrzęk
twarzy lub gardła mogący utrudniać oddychanie).
U niektórych osób w czasie stosowania leku FLEGAMINA mogą wystąpić inne działania niepoSądane.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepoSądanych nie wymienionych w tej ulotce, naleSy
poinformować o nich lekarza.
5. Przechowywanie leku FLEGAMINA
Przechowywać w temperaturze poniSej 25oC, w suchym miejscu.
Lek naleSy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie naleSy stosować leku FLEGAMINA po upływie terminu waSności zamieszczonego na opakowaniu.
6. Inne informacje
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji naleSy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:
PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne Spółka Akcyjna
ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków
tel. centrala: (012) 617 80 00; faks (12) 411 37 79.
Data opracowania ulotki:
17.12.2008
płatności online w aptece internetowej