logo apteki internetowej
tania apteka lublin - logo
koszyk z produktami
0
Koszyk
0 zł

 

    

Vit. B 6 tabl. 0. 05 x 50


Vit.  B 6 tabl. 0. 05 x 50
3,95 zł

producent:

TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

rodzaj:

Lek

miara:
50 tabl. (2 blist.po 25szt.)
kraj:
POLSKA
EAN:
5909990137114


Vit. B 6 tabl. 0. 05 x 50 - Opis produktu


ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
VITAMINUM B6 TEVA 50 mg tabletki
(Pyridoxini hydrochloridum)
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
• Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
• Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Vitaminum B6 Teva i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B6 Teva
3. Jak stosować lek Vitaminum B6 Teva
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Vitaminum B6 Teva
6. Inne informacje
1. CO TO JEST LEK VITAMINUM B6 TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Lek Vitaminum B6 Teva zawiera witaminę B6 (pirydoksyna), która bierze udział w przemianie aminokwasów, syntezie białka i warunkuje aktywność ponad 60 różnych enzymów. Szczególnie ważny jest jej udział w przemianie tryptofanu, w wyniku której powstaje serotonina i kwas nikotynowy. Jest także niezbędna w procesie fosforylacji, wpływa na glikogenezę i glikogenolizę w mięśniach. Witamina B6 odgrywa ważną rolę w procesach odpornościowych i krwiotwórczych.
Objawami niedoboru witaminy B6 są zmiany skórne, zapalenie języka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, napady drgawek, niedokrwistość mikrocytowa niedobarwliwa lub megaloblastyczna, depresja, zapalenie wielonerwowe.
Brak witaminy B6 może sprzyjać rozwojowi kamicy szczawianowej.
Wskazania do stosowania:
• zapobieganie i leczenie stanów niedoboru witaminy B6
• zapobieganie i leczenie niedokrwistości (syderoblastycznych, makro- i mikrocytarnych)
• zapobieganie i leczenie leukopenii (niedoboru białych krwinek)
• leczenie zaburzeń metabolicznych (np. w zespołach złego wchłaniania)
• zapobieganie i leczenie drgawek mięśniowych
• leczenie drgawek w zespołach dziedzicznego niedoboru pirydoksyny
• wspomagająco w:
- depresji
- dystrofii mięśniowej (zanik mięśni)
- zespole napięcia przedmiesiączkowego
- chorobach skóry (m.in. łojotok, erytrodermia złuszczająca, oparzenia słoneczne)
- chorobach błon śluzowych (m.in. paradontopatie, czyli choroby przyzębia)
- cystynurii i nadmiernym wydalaniu szczawianów z moczem
- w chorobie popromiennej
- zespole hiperkinetycznym u dzieci
- alkoholizmie
- ostrych zatruciach izoniazydem
- okresie ciąży (leczenie nudności)
- podczas stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych. 1
2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VITAMINUM B6 TEVA
Kiedy nie stosować leku Vitaminum B6 Teva
Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Vitaminum B6 Teva.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vitaminum B6 Teva
Podczas leczenia należy unikać ekspozycji na światło.
U matek karmiących może wystąpić zahamowanie laktacji.
Stosowanie leku Vitaminum B6 Teva z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Witamina B6 osłabia działanie lewodopy (parkinsonizm) oraz neurotoksyczne działanie izoniazydu. Stosowana łącznie z amiodaronem może powodować fotouczulenie.
Stosowanie cykloseryny, hydralazyny, leków immunosupresyjnych (kortykosteroidy, kortykotropina, cyklosporyna, izoniazyd, penicylamina) może powodować zwiększone wydalanie pirydoksyny z moczem i prowadzić do niedokrwistości, w związku z tym leki te zwiększają zapotrzebowanie na witaminę B6.
Również estrogeny i doustne środki antykoncepcyjne zwiększają zapotrzebowanie na witaminę B6.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Lek może być stosowany w okresie ciąży.
Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Pirydoksyna przenika do mleka kobiecego, dlatego podczas karmienia piersią decyzję o stosowaniu leku powinien podjąć lekarz.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Vitaminum B6 Teva nie wpływa na sprawność psychomotoryczną, nie ogranicza zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku
Lek Vitaminum B6 Teva zawiera laktozę jednowodną. Z tego powodu, jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
3. JAK STOSOWAĆ LEK VITAMINUM B6 TEVA
Lek Vitaminum B6 Teva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Sposób podawania
Podanie doustne.
Dorośli
Zwykle stosuje się dawkę 50 mg do 100 mg (1 do 2 tabletek) 3 razy na dobę.
• w zapobieganiu powikłań neurotoksycznych u leczonych izoniazydem: 50 mg (1 tabletka) na dobę
• w zapobieganiu podrażnień skóry, błon śluzowych i oparzeniom słonecznym: 150 mg do 200 mg (3 do 4 tabletek) jednorazowo lub w ciągu 10 godzin po 1 do 2 tabletek co godzinę
• w zapobieganiu leukopenii i niedokrwistości: 50 mg (1 tabletka) dziennie
2
• w chorobie popromiennej, nudnościach u ciężarnych: 50 mg do 100 mg (1 do 2 tabletek) na dobę
• w cystynurii: zazwyczaj stosowana dawka 50 mg do 150 mg (1 do 3 tabletek) 3 razy na dobę (maksymalnie 600 mg).
Dzieci
Od 2 miesiąca życia 25 mg do 150 mg (1/2 do 3 tabletek) na dobę w 2 dawkach.
W hemocystynurii do 450 mg (9 tabletek) na dobę w dawkach podzielonych.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum B6 Teva
Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania przy stosowaniu zalecanych dawek.
W razie przyjęcia większej niż zalecane dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Vitaminum B6 Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Długotrwałe stosowanie dużych dawek pirydoksyny może prowadzić do rozwinięcia się ciężkiej neuropatii obwodowej.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VITAMINUM B6 TEVA
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
6. INNE INFORMACJE
Co zawiera lek Vitaminum B6 Teva
• Substancją czynną leku jest pirydoksyny chlorowodorek.
• Inne składniki leku to laktoza jednowodna, celuloza (Vitacel A–300, Vitacel F–120), krzemionka koloidalna bezwodna, talk, magnezu stearynian.
Jak wygląda lek Vitaminum B6 Teva i co zawiera opakowanie
Tabletki koloru białego, okrągłe, obustronnie wypukłe.
1 blister po 30 tabletek (30 szt.) w tekturowym pudełku.
płatności online w aptece internetowej