logo apteki internetowej
tania apteka lublin - logo
koszyk z produktami
0
Koszyk
0 zł

DIH MAX COMFORT 30 tabletek powlekanych


DIH MAX COMFORT 30 tabletek powlekanych
23,90 zł

producent:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
rodzaj:
Lek
miara:
30 tabl.
kraj:
POLSKA
EAN:
5909991211301


Tabletki DIH Max Comfort - opis produktu


DIH MAX COMFORT
1000 mg, tabletki powlekane
Diosminum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek DIH MAX COMFORT i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DIH MAX COMFORT
3. Jak stosować lek DIH MAX COMFORT
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek DIH MAX COMFORT
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek DIH MAX COMFORT i w jakim celu się go stosuje
Tabletki powlekane DIH MAX COMFORT zawierają diosminę, związek zaliczany do tzw.
bioflawonoidów.
Lek DIH MAX COMFORT zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia.
Wskazania do stosowania
? Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych:
? bóle i nocne kurcze nóg,
? uczucie ciężkości nóg,
? żylaki kończyn dolnych,
? poszerzenia bardzo drobnych naczyń żylnych, tzw. pajączki naczyniowe,
? obrzęki nóg (opuchlizna / puchnięcie nóg).
? Objawowe leczenie żylaków odbytu (hemoroidów).
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DIH MAX COMFORT
Kiedy nie stosować leku DIH MAX COMFORT
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną – diosminę lub którykolwiek
z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jeśli dolegliwości związane z żylakami odbytu nie ustąpią lub nasilą się mimo stosowania leku, należy
skonsultować się z lekarzem.
W przypadku objawów związanych z żylakami odbytu leczenie lekiem DIH MAX COMFORT
powinno być objawowe i krótkotrwałe.
2
Lek DIH MAX COMFORT a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.
DIH MAX COMFORT z jedzeniem i piciem
Lek podaje się podczas posiłku.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Z uwagi na brak wystarczających danych, lek DIH MAX COMFORT może być stosowany w czasie
ciąży wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności.
Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka kobiet karmiących, dlatego zaleca się unikanie karmienia
piersią w okresie jego przyjmowania.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Przyjmowanie leku DIH MAX COMFORT nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn.
3. Jak stosować lek DIH MAX COMFORT
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Podanie doustne.
? Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 tabletka powlekana na dobę podczas posiłku.
? Jedynie w przypadkach zaostrzenia dolegliwości spowodowanych żylakami odbytu zaleca się
okresowe podawanie większych dawek: po 1 tabletce powlekanej 3 razy na dobę przez 4 dni, a
przez kolejne 3 dni po 1 tabletce powlekanej 2 razy na dobę, rano i wieczorem.
Jeśli dolegliwości związane z żylakami odbytu nie ustąpią lub nasilą się mimo stosowania leku, należy
skonsultować się z lekarzem.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DIH MAX COMFORT
W razie przyjęcia znacznie większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
Nie są znane objawy przedawkowania.
Pominięcie zastosowania leku DIH MAX COMFORT
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku DIH MAX COMFORT
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):
? niestrawność,
? nudności,
3
? wymioty,
? zawroty głowy, ból głowy,
? złe samopoczucie,
? wysypka, świąd, pokrzywka.
W przypadku łagodnych działań niepożądanych dotyczących żołądka i jelit oraz zaburzeń
neurowegetatywnych (bezsenność, trudności w zasypianiu, zawroty i bóle głowy, niepokój) nie jest
wymagane odstawienie leku.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,
tel. +48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek DIH MAX COMFORT
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek DIH MAX COMFORT
- Substancją czynną leku jest zmikronizowana diosmina.
1 tabletka powlekana zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: celuloza mikrokrystaliczna, powidon K 30,
karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian, otoczka Opadry II Pink 85F24220 o
składzie: alkohol poliwinylowy, częściowo zhydrolizowany, makrogol/PEG MW 3350, makrogol
4000 JP, talk, tlenek żelaza czerwony (E 172), tlenek żelaza żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171).
Jak wygląda lek DIH MAX COMFORT i co zawiera opakowanie
Lek DIH MAX COMFORT to tabletki powlekane owalne, obustronnie wypukłe, gładkie, o różowej
barwie.
Jedno opakowanie leku zawiera 30 lub 60 tabletek powlekanych, umieszczonych w tekturowym
pudełku.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

płatności online w aptece internetowej