logo apteki internetowej
tania apteka lublin - logo
koszyk z produktami
0
Koszyk
0 zł

 

 

Betadrin krople do nosa 10 ml.


Betadrin krople do nosa 10 ml.
7,80 zł

producent:
WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
rodzaj:
Lek
miara:
10 ml (but.)
kraj:
POLSKA
EAN:
5909990181810


Betadrin krople do nosa 10 ml. - Opis produktu
BETADRIN WZF
(Diphenhydramini hydrochloridum + Naphazolini nitras)
(1 mg + 0,33 mg)/ml, krople do nosa, roztwór
1 ml zawiera jako
substancje czynne: 1 mg difenhydraminy chlorowodorku i 0,33 mg nafazoliny azotanu oraz
substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek roztwór, disodu edetynian, kwas borowy,
sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia pH), woda oczyszczona.
Opakowania
Butelka polietylenowa o pojemności 10 ml zamknięta polietylenowym kroplomierzem i
polietylenową zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku.

1. Co to jest lek Betadrin WZF i w jakim celu się go stosuje
Betadrin WZF jest lekiem złożonym zawierającym w swoim składzie substancję
przeciwhistaminową - difenhydraminę i alfa-adrenomimetyk - nafazolinę.
W wyniku działania tych dwóch substancji, lek usuwa objawy nieżytu błony śluzowej nosa,
takie jak: katar, uczucie zatkanego nosa, zaczerwienienie, obrzęk z upośledzeniem drożności
zatok, przede wszystkim jeśli ich przyczyną jest uczulenie.
Lek Betadrin WZF stosuje się w ostrych stanach zapalnych błony śluzowej nosa,
w zaostrzeniu przewlekłego nieżytu nosa w przebiegu sezonowego i całorocznego
alergicznego nieżytu nosa lub przeziębienia.
Lek działa objawowo i przeznaczony jest do leczenia doraźnego.

2. Zanim zastosuje się lek Betadrin WZF
Nie należy stosować leku Betadrin WZF, jeśli stwierdzono:
· nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku lub pochodne imidazolowe;
· jaskrę z wąskim kątem;
· nadwrażliwość na środki adrenomimetyczne.
Zachować szczególną ostrożność stosując lek Betadrin WZF
· U pacjentów z nadciśnieniem, zaburzeniami rytmu serca, cukrzycą, nadmiernie
wrażliwych na aminy sympatykomimetyczne, np. z nadczynnością tarczycy,
z przerostem gruczołu krokowego, w wieku podeszłym należy zachować ostrożność z
uwagi na możliwość wystąpienia działań ogólnoustrojowych.
· Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez
jednego pacjenta.
· W przypadku wystąpienia u pacjenta jakichkolwiek objawów ogólnoustrojowych
(patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane), sugerujących wchłonięcie nafazoliny,
należy zaprzestać stosowania leku Betadrin WZF.
· Należy przestrzegać zaleconego czasu stosowania leku oraz nie przekraczać
zalecanych dawek (patrz punkt 3. Jak stosować lek Betadrin WZF), ponieważ może
dojść do nasilenia obrzęku i zwiększenia wydzielania, a także powstania trwałych
zmian w nabłonku nosa.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji
występujących w przeszłości.
Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek
Stosowanie leku Betadrin WZF u dzieci
Nie zaleca się stosowania leku u niemowląt i dzieci do 6 lat.
Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla
matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Stosowanie leku u kobiety karmiącej piersią wymaga zachowania ostrożności.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek Betadrin WZF nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Betadrin WZF
Ze względu na zawartość benzalkoniowego chlorku lek może powodować podrażnienie
błony śluzowej nosa.
Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.
Nie stosować leku jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (leki stosowane m. in.
w depresji) i trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.

3. Jak stosować lek Betadrin WZF
Lek przeznaczony do stosowania wyłącznie do nosa.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:
1-3 krople do każdego otworu nosowego, nie częściej niż co 4-6 godzin.
Bez zalecenia lekarza, leku nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do
lekarza.
W przypadku zastosowania większej dawki leku Betadrin WZF niż zalecana
Nie ma danych dotyczących ostrego przedawkowania kropli stosowanych miejscowo do nosa.
Długotrwałe lub zbyt częste podawanie leku u małych dzieci może doprowadzić do
zahamowania ośrodkowego układu nerwowego, obniżenia temperatury ciała, śpiączki,
długotrwałego rozszerzenia źrenicy.
Znaczne przedawkowanie lub przypadkowe spożycie doustne, szczególnie u dzieci, może
spowodować wystąpienie nadmiernego uspokojenia z sennością, obniżeniem temperatury
ciała, zwolnieniem czynności serca oraz wahaniami ciśnienia krwi i zapaścią.
Nafazolina może również powodować spadki ciśnienia o charakterze wstrząsowym,
przyspieszenie czynności serca.
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
W przypadku pominięcia dawki leku Betadrin WZF
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, Betadrin WZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią.
Bardzo rzadko obserwowano senność, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie, bóle i zawroty
głowy, nudności, nadmierne pocenie się, niepokój, osłabienie, zwiększenie stężenia cukru we
krwi.
Wystąpienie reakcji ogólnoustrojowych, brak poprawy, nasilenie miejscowych zmian
nieżytowych, ból są wskazaniem do odstawienia leku.
Długotrwałe stosowanie leku może doprowadzić do wtórnego nasilenia obrzęku i zwiększenia
wydzielania, a także do miejscowych zmian w nabłonku nosa.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Betadrin WZF mogą wystąpić inne działania
niepożądane. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, także niewymienionych
w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
5. Przechowywanie leku Betadrin WZF
Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą, w temperaturze poniżej 25°C.
Po pierwszym otwarciu butelki okres ważności leku wynosi 12 tygodni. Po upływie tego
czasu butelkę z pozostałością leku należy usunąć.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Betadrin WZF po upływie terminu ważności zamieszczonego na
opakowaniu.

6. Inne informacje
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. (22) 691-39-00

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

płatności online w aptece internetowej