logo apteki internetowej
tania apteka lublin - logo
koszyk z produktami
0
Koszyk
0 zł

 

    

Saridon x 10 tabl.


Saridon x 10 tabl.
Zdjęcie ma charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić od prezentowanego na zdjęciu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zmiany w wyglądzie produktu dokonane przez producenta
10,95 zł

producent:

BAYER SP. Z O.O.

rodzaj:

Lek

miara:
10 tabl.
kraj:
POLSKA
EAN:
5909990095612


Saridon x 10 tabl. - Opis produktu


ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
SARIDON, (250 mg + 150 mg + 50 mg), tabletki
(Paracetamolum + Propyphenazonum + Coffeinum)
1. CO TO JEST LEK SARIDON I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Saridon to lek złożony o skojarzonym działaniu składników. Saridon zawiera paracetamol i propyfenazon,
działające przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, oraz małą dawkę kofeiny, która nasila przeciwbólowe
działanie paracetamolu.
Wskazania do stosowania:
- ból głowy, ból zęba, ból miesiączkowy, ból pooperacyjny, ból reumatyczny.
- ból i gorączka związane z przeziębieniem i grypą.
2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SARIDON
Kiedy nie stosować leku Saridon
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na propyfenazon, paracetamol, kofeinę lub
którykolwiek z pozostałych składników;
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na pirazolony lub pochodne tych związków (nadwrażliwość na
fenazon, aminofenazon, metamizol)
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na fenylbutazon lub kwas acetylosalicylowy
- jeśli u pacjenta występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
- jeśli u pacjenta występuje ostra porfiria wątrobowa
- u dzieci poniżej 12 roku życia
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Saridon
- gdy lek jest długotrwale stosowany u osób z niewydolnością nerek lub wątroby (na przykład w przebiegu
przewlekłego nadużywania alkoholu lub zapalenia wątroby), zespołem Gilberta (łagodną żółtaczką
spowodowaną niedoborem glukuronylotransferazy), zaburzeniami hematopoezy (procesu tworzenia
krwinek). U tych osób może być konieczne zmniejszenie dawki lub czasu przyjmowania leku.
Długotrwałe przyjmowanie środków przeciwbólowych zawierających paracetamol może w rzadkich
przypadkach spowodować nieodwracalną niewydolność nerek.
- jeśli pacjent oprócz leku Saridon przyjmuje inne leki przeciwbólowe zawierające paracetamol, gdyż może
dojść do przedawkowania paracetamolu. Należy sprawdzić czy inne przyjmowane ostatnio leki nie
zawierają paracetamolu.
- jeśli lek zażywany jest przez pacjentów z astmą, przewlekłym nieżytem nosa lub przewlekłą pokrzywką,
zwłaszcza jeśli istnieje nadwrażliwość na inne leki przeciwzapalne, gdyż znane są pojedyncze przypadki
wystąpienia reakcji alergicznych i wstrząsu anafilaktycznego po zastosowaniu propyfenazonu i
paracetamolu,
- gdy lek stosowany jest długotrwale. Długotrwałe stosowanie środków przeciwbólowych do leczenia bólu
głowy może prowadzić do przewlekłego bólu głowy.
- jeśli w czasie przyjmowania leku pacjent spożywa alkohol, gdyż istnieje ryzyko uszkodzenia wątroby.
Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Saridon.
Zażywanie leku Saridon z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane
są bez recepty.
Lekarz powinien zdecydować czy pacjent może stosować lek Saridon jeśli jednocześnie stosuje następujące
leki: ryfampicynę, niektóre środki nasenne, niektóre leki przeciwdrgawkowe (np. fenobarbital, fenytoina,
karbamazepina), chloramfenikol, doustne leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny, warfarynę,
niesteroidowe leki przeciwzapalne, zydowudynę, środki działające uspokajająco (barbiturany i leki
przeciwhistaminowe), benzodiazepiny, leki sympatykominetyczne (np. efedryna), tyroksynę, teofilinę,
cymetydynę, disulfiram, doustne środki antykoncepcyjne. Wymienione leki należy stosować z lekiem
Saridon ostrożnie ponieważ mogą wchodzić w interakcje z zawartymi w nim substancjami.
W czasie stosowania leków spowalniających opróżnianie żołądka, takich jak np. propantelina, szybkość
wchłaniania paracetamolu może ulec spowolnieniu, przez co efekt przeciwbólowy może wystąpić z
opóźnieniem. Przyspieszone opróżnianie żołądka, np. po zażyciu metoklopramidu, prowadzi do szybszego
wchłaniania paracetamolu.
Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Saridon nie powinien być stosowany w czasie ciąży.
Składniki preparatu przenikają do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego leku nie należy stosować w
okresie karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Lek nie powoduje zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
3. JAK STOSOWAĆ LEK SARIDON
Lek Saridon należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy
ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj stosowana dawka leku Saridon u
dorosłych to1-2 tabletki, młodzież w wieku 12-16 lat l tabletka. Jeśli istnieje konieczność, dawkę można
powtórzyć do trzech razy na dobę.
Sposób zażywania leku:
Tabletki należy popić dużą ilością wody lub innego płynu.
Leku nie należy przyjmować dłużej niż jeden tydzień ani w dawkach większych niż zalecane.
Zażycie większej niż zalecana dawki leku Saridon
Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie preparatu może spowodować wystąpienie ostrej
niewydolności nerek, uszkodzenie wątroby oraz upośledzenie jej czynności, a nawet wystąpienie śpiączki
wątrobowej. Dodatkowe spożycie alkoholu znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zatrucia.
Objawy przedawkowania pojawiają się w ciągu 24-48 godzin, ale mogą też wystąpić z opóźnieniem. W
przypadku zażycia większej niż zalecana dawki Saridon należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Saridon może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Podczas stosowania leku Saridon bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne objawiające się wysypką
skórną i pokrzywką, reakcje nadwrażliwości, z takimi objawami jak świąd, rumień, pokrzywka, obrzęk
naczynioruchowy, duszność czy astma. W pojedynczych przypadkach: reakcje anafilaktyczne, wstrząs
anafilaktyczny (ostra, zagrażająca życiu reakcja alergiczna), małopłytkowość (zmniejszenia liczby płytek
krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych), agranulocytoza (niedobór granulocytów) i
pancytopenia (niedobór wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi, tj. krwinek
czerwonych, krwinek białych i płytek krwi)
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie
wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SARIDON
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
Nie stosować leku Saridon po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. INNE INFORMACJE
Co zawiera lek Saridon
Substancjami czynnymi leku jest są: paracetamol, propyfenazon, kofeina.
Inne składniki leku to: hydroksypropylometyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, esma-spreng, skrobia
kukurydziana, talk, magnezu stearynian, krzemu dwutlenek koloidalny.
Jak wygląda lek Saridon i co zawiera opakowanie
Opakowanie zawiera 10 lub 20 tabletek.
płatności online w aptece internetowej