Logowanie

Kategorie

porady
platnosc

Koszyk

Produktów: 0
Razem: 0,00 zł

Zdrowa żywność

Kosmetyki naturalne

Nowości

Promocje Producentów

Zestawy z miniproduktami

Producenci polecają

Jesteś 19837608 odwiedzającym

ZNAJDŹ PRODUKT

 
wyszukiwanie zaawansowane

Polityka prywatności apteki internetowej aptekacentrum.lublin.pl
1. Postanowienia ogólne

 1.  Czytając, przeglądając czy używając serwis apteki internetowej aptekacentrum.lublin.pl pacjent akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie.
 2.  Jako administrator apteki internetowej aptekacentrum.lublin.pl zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis internetowy apteki internetowej aptekacentrum.lublin.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 3. Wszelkie wprowadzane zmiany nie mają wpływu na podstawową zasadę: nie sprzedajemy danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników apteki internetowej aptekacentrum.lublin.pl

2. Dane Osobowe

 1.  W czasie korzystania z apteki internetowej aptekacentrum.lublin.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub telefonicznie. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
 2. Niepodanie wymaganych danych zablokuje możliwość zakupu i wysyłki.
 3. W przypadku podania w zamówieniu danych osobowych budzących wątpliwość co do ich autentyczności, Apteka Centrum Lublin zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiego zamówienia
 4. Cel przetwarzania:
  Dane przetwarzane będą w celu wykonania umowy zawieranej pomiędzy każdym z Klientów a Administratorem w ramach działalności Apteki Internetowej. Przetwarzanie danych obejmuje kontakt z Klientami (telefonicznie, za pośrednictwem poczty email i tradycyjnej korespondencji), prowadzenia księgowości oraz weryfikację prawdziwości danych podanych przez pacjentów w procesie rejestracji
 5. Zbiór danych
  W związku z realizacją wskazanych celów przetwarzania danych oraz w wykonaniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych zbiory danych osobowych pacjentów  podlegają  rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

3. Zamawianie produktów

 1. Zamawianie produktów oferowanych przez aptekę internetową aptekacentrum.lublin.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
 2. Podanie Danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i zakup preparatów leczniczych, a niepodanie tych danych w procesie składania Zamówienia uniemożliwia jego realizację.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem Administratora. Administrator zapewnia również Klientom możliwość usunięcia danych na ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy a także jej rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa. Administrator zapewnia również Klientom możliwość usunięcia danych ze zbioru danych w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec apteki lub naruszył regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności.
 4. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje eCard. W tym przypadku tylko system eCard zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze eCard znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

4. Pozostałe

 1. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod tym określeniem rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do apteki internetowej aptekacentrum.lublin.pl (np. zmiany w zamówieniu, wewnętrzne informacje), nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, itp.)
 2. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

5. Cookies (Ciasteczka)

 1.  Niektóre obszary serwisów należących do apteki internetowej aptekacentrum.lublin.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
 2. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
 3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 4. Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez pacjentów z Apteki Internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystania z zakupów, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z niego.

6. Informacja o środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych przez internet

 1.  Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu następujących zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. poprzez: tworzenie regularnych kopii bezpieczeństwa, szyfrowane SSL/TLS dla usług pocztowych.
 2. Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora Apteki Centrum Lublin
 3. Administrator danych Apteki Centrum Lublin prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych i mających do nich dostęp. Osoby te są odpowiednio przeszkolone w kwestii ochrony przechowywanych i przetwarzanych danych oraz prawidłowego się z nimi obchodzenia.

W przypadku pytań proszę o kontakt na
iapteka@aptekacentrum.lublin.pl