0
Koszyk
0 zł

Lakcid proszek liof. d/sporz. zawawiesiny 10 amp.


Zdjęcie ma charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić od prezentowanego na zdjęciu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zmiany w wyglądzie produktu dokonane przez producenta
15,20 zł

producent:
ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
rodzaj:
Lek
miara:
10 amp.
kraj:
POLSKA
EAN:
5909990322817


Opis produktu


UWAGA!!!
Wymaga przechowywania w temperaturze od 2-8 stopni
Nie jest wysyłany chyba że na własne życzenie ,producent zezwala na przechowywanie preparatu do 30 dni w temp do 25 stopni.

LAKCID®
Lactobacillus rhamnosus

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Minimum 2 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus:
Szczep Lactobacillus rhamnosus Pen - 40 %
Szczep Lactobacillus rhamnosus E/N - 40 %
Szczep Lactobacillus rhamnosus Oxy - 20 %
Pałeczki oporne na: amoksycylinę, ampicylinę, azlocylinę, cefepim, cefotaksym, cefradynę, ceftazydym, cefuroksym, doksycyklinę, erytromycynę, gentamycynę, imipenem, klindamycynę, kloksacylinę, kolistynę, kotrimoksazol, kwas nalidyksowy, meropenem, metronidazol, neomycynę, netylmycynę, penicylinę, piperacylinę, streptomycynę, teikoplaninę, tobramycynę, wankomycynę.
CFU – jednostka formowania kolonii (ang. colony forming unit).
Substancje pomocnicze, patrz pkt. Wykaz substancji pomocniczych
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Wskazania do stosowania

poantybiotykowe zapalenie jelit ze szczególnym uwzględnieniem leczenia wspomagającego rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy; jako leczenie głównie przy nawracającym rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy,
zapobieganie biegunce podróżnych,
leczenie wspomagające w czasie i po antybiotykoterapii.
Dawkowanie i sposób podawania

Produkt podaje się doustnie.
Dawkowanie, o ile lekarz nie zaleci inaczej, 3-4 razy dziennie jedna dawka (zawartość ampułki).
Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na białko mleka krowiego.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie występują.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie występują.

Ciąża lub laktacja

Produkt może być stosowany u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

LAKCID nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Działania niepożądane

Nie stwierdzono.

Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: mikroorganizmy przeciwbiegunkowe; kod ATC: A07FA

Szczepy Lactobacillus rhamnosus obecne w produkcie leczniczym, podobnie jak inne bakterie kwasu mlekowego kolonizują śluzówkę jelit i normalizują skład mikroflory przewodu pokarmowego zwłaszcza po jego wyjałowieniu w wyniku stosowania antybiotykoterapii. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że szczepy te przeżywają w środowisku soku żołądkowego i są oporne na działanie soli kwasów żółciowych co umożliwia im adaptację i przeżywalność w przewodzie pokarmowym. Konkurując o substraty i miejsce kolonizacji na śluzówce jelita oraz produkując kwas mlekowy w wyniku beztlenowego rozkładu cukrów wytwarzają niekorzystne warunki do rozwoju większości chorobotwórczych mikroorganizmów.

Szczepy te posiadają naturalną oporność na szerokie spektrum antybiotyków stosowanych klinicznie.

Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach laboratoryjnych (świnkach morskich i białych myszach) stwierdzono, że LAKCID jest nietoksyczny.

DANE FARMACEUTYCZNE

Wykaz substancji pomocniczych

Mleko odtłuszczone, Sacharoza

Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

Okres ważności

12 miesięcy

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze 2oC - 8oC (w lodówce).
W obowiązującym okresie ważności produkt może być przechowywany przez 1 miesiąc w temperaturze 15oC – 25oC.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.