0
Koszyk
0 zł

UZARIN Żel n/urazy, siniaki, opuchliznę 75ml


Zdjęcie ma charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić od prezentowanego na zdjęciu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zmiany w wyglądzie produktu dokonane przez producenta
9,90 zł

producent:
NES S.J.
rodzaj:
Kosmetyk leczniczy
miara:
75 ml
kraj:
POLSKA
EAN:
5907629361107


Opis produktu


Uzarin ma za­stosowanie w łagodzeniu ob­jawów stłuczeń i urazów. Do­skonały do do­mowej pielęgnacji kon­tuzji spor­towych, nad­wyrężenia mięśni po dużym wy­siłku fizycz­nym, łagodzenia ob­jawów skręceń i zwich­nięć. Preparat łagodzi rów­nież skutki użądlenia przez psz­czoły i komary.
Działanie:

Preparat kojąco – pielęgnujący na skórę wraż­liwą, szczegól­nie na miej­sca po urazach rów­nież z opuchlizną, siniakami i krwawymi wy­broczynami. Preparat ma wła­ściwo­ści an­tybak­teryjne, kojące, daje szyb­kie od­czucie ulgi. Unikatowa for­muła uzyskana z po­łączenia octanowinianu glinu z wy­ciągami z na­gietka lekar­skiego i ar­niki gór­skiej wy­wiera kom­plek­sowe działanie na miej­sca zmienione po urazie, wspomagając regenerację skóry i naj­szyb­szy po­wrót do stanu przed urazem.
Jak stosować Uzarin?

Wcierać lub delikat­nie wmasować kilka razy dzien­nie w czystą skórę w ilo­ści za­leż­nej od roz­miaru i miej­sca urazu. Preparat roz­prowadzić i delikat­nie roz­smarować. W przy­padku obrzęków i na­ciągnięć – na­łożyć grubą war­stwę żelu i po­zostawić do wy­schnięcia.