logo apteki internetowej
tania apteka lublin - logo
koszyk z produktami
0
Koszyk
0 zł

Ambrosol syrop 15mg/5ml 120 ml


Ambrosol syrop 15mg/5ml 120 ml
9,90 zł

producent:
TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
rodzaj:
Lek
miara:
120 ml
kraj:
POLSKA
EAN:
5909990345410


Opis produktu


Ambrosol Teva, 15 mg/5 ml, syrop
Ambroxoli hydrochloridum
Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielegniarki.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub
pielęgniarce. Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 4 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy
skontaktować się z lekarzem.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Ambrosol Teva i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ambrosol Teva
3. Jak stosować lek Ambrosol Teva
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Ambrosol Teva
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Ambrosol Teva i w jakim celu się go stosuje
Ambrosol Teva syrop zawiera jako substancję czynną ambroksol, który działa wykrztuśnie
i mukolitycznie (rozrzedza śluz). Zwiększa ilość śluzu w drogach oddechowych, zmniejsza jego
lepkość, przyspiesza transport wydzieliny w drogach oddechowych, co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi
kaszel.
Wskazaniem do stosowania leku Ambrosol Teva są ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych,
przebiegające z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny oskrzelowej, takie jak:
• ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli,
• astma oskrzelowa,
• mukowiscydoza,
• rozedma płuc,
• rozstrzenie oskrzeli.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ambrosol Teva
Kiedy nie stosować leku Ambrosol Teva
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ambroksol, bromoheksynę lub
którykolwiek z pozostałych składników leku Ambrosol Teva.
- stosowanie u dzieci poniżej 2 lat.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Ambrosol Teva należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy z powodu niekorzystnego wpływu
ambroksolu na błonę śluzową żołądka,
- u pacjentów z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego
oskrzeli, ze względu na możliwość zalegania wydzieliny w drogach oddechowych.
Upłynnienie dużej ilości wydzieliny u pacjentów unieruchomionych i w ciężkim stanie oraz u małych
dzieci musi być związane z jej odsysaniem. U takich pacjentów nie należy podawać leków
2
hamujących odruch kaszlu, ponieważ może dojść do nagromadzenia się wydzieliny w drogach
oddechowych.
Wydzielinę oskrzelową należy dokładnie odkrztuszać.
U pacjentów z astmą oskrzelową ambroksol może początkowo nasilać kaszel.
Bardzo rzadko opisywano występowanie ciężkich reakcji skórnych, takich jak zespół StevensaJohnsona
ciężki stan, w którym dochodzi do obumierania i złuszczania się naskórka) i martwica
toksyczno-rozpływna naskórka (reakcja na lek, w której duże fragmenty naskórka oddzielają się od
głębiej położonych warstw skóry. Stan ten może także dotyczyć oczu, jamy ustnej, gardła i oskrzeli).
w trakcie stosowania ambroksolu. Z tego powodu w przypadku wystąpienia nowych zmian na skórze
lub błonach śluzowych, albo objawów grypopodobnych, jak gorączka, bóle ciała, katar, kaszel, ból
gardła, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza i przerwać stosowanie ambroksolu.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, powinni skonsultować się z lekarzem przed
przyjęciem leku Ambrosol Teva.
Lek Ambrosol Teva a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również
tych, które wydawane są bez recepty.
Ambroksolu nie należy podawać jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, np. kodeiną lub lekami
hamującymi wydzielanie śluzu.
Ambroksol zwiększa przenikanie niektórych antybiotyków (np. amoksycyliny, cefuroksymu,
erytromycyny, doksycykliny) do miąższu płucnego.
Stosowanie leku Ambrosol Teva z jedzeniem i piciem
Lek należy przyjmować po posiłku.
Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Ciąża:
Substancja czynna leku przenika przez barierę łożyskową. Nie zaleca się stosowania leku Ambrosol
Teva w czasie ciąży, zwłaszcza w pierwszych trzech miesiącach ciąży.
Karmienie piersią:
Ambroksol przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się stosowania leku Ambrosol Teva w okresie
karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.
Lek Ambrosol Teva zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu, glikol propylenowy, sorbitol.
Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu i propylu oraz glikolu propylenowego, lek
może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
5 ml syropu zawiera 2,25 g sorbitolu. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych
cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek Ambrosol Teva
może mieć lekkie działanie przeczyszczające.
3. Jak stosować lek Ambrosol Teva
Lek Ambrosol Teva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
3
Lek należy zażywać doustnie, po posiłku.
Leku nie należy podawać bezpośrednio przed snem.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:
Początkowo, przez 2 do 3 dni należy stosować 30 mg ambroksolu chlorowodorku (10 ml syropu, czyli
2 łyżki miarowe) 3 razy na dobę; następnie dawkę należy zmniejszyć do 30 mg (10 ml syropu, czyli
2 łyżki miarowe) 2 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat:
15 mg ambroksolu chlorowodorku (5 ml syropu, czyli 1 łyżka miarowa) 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 2 lat do 6 lat:
7,5 mg ambroksolu chlorowodorku (2,5 ml syropu, czyli 1 łyżki miarowej) 3 razy na dobę.
Nie stosować u dzieci bez porozumienia z lekarzem.
Jeżeli leczenie trwa dłużej niż 7 do 14 dni, dawkę należy zmniejszyć.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 4 do 5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
Lek nie zawiera sacharozy.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Ambrosol Teva jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić
się do lekarza.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ambrosol Teva
Dotychczas brak specyficznych objawów przedawkowania u ludzi.
Po zażyciu większej niż zalecona dawki leku Ambrosol Teva mogą wystąpić objawy wymienione
w punkcie 4 „Możliwe działania niepożądane”. Zaleca się leczenie objawowe.
U małych dzieci i pacjentów z osłabionym odruchem kaszlowym (osoby w podeszłym wieku,
nieprzytomne) należy zapewnić usunięcie wydzieliny oskrzelowej z dróg oddechowych.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
Pominięcie zastosowania leku Ambrosol Teva
W przypadku pominięcia dawki leku należy ją zażyć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić
do zaleconego schematu dawkowania.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek Ambrosol Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
Częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż 1 na 100 pacjentów):
zaburzenia smaku (np. zmiana smaku), nudności, osłabienie czucia (niedoczulica) w obrębie jamy
ustnej i gardła.
Niezbyt częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż 1 na 1 000
pacjentów): wymioty, biegunka, bóle brzucha, niestrawność, suchość w jamie ustnej.
Rzadkie działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 1 000, ale u więcej niż 1 na 10 000
pacjentów): zgaga, wysypka, pokrzywka.
4
Działania niepożądane, których częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych, to:
ciężkie reakcje skórne , takie jak zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka,
reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, świąd i inne reakcje
nadwrażliwości, suchość w gardle.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail:ndl@urpl.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Ambrosol Teva
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 28 dni.
Nie stosować leku Ambrosol Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki
i pudełku po oznaczeniu „Termin ważności:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego
miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Ambrosol Teva
- Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek. 5 ml syropu (1 łyżka miarowa) zawiera
15 mg ambroksolu chlorowodorku.
- Inne składniki leku to: sorbitol płynny 70% (E420), glicerol (E422), kwas cytrynowy
jednowodny (E330), glikol propylenowy (E1520), metylu parahydroksybenzoesan (E218),
propylu parahydroksybenzoesan (E216), aromat truskawkowy, woda oczyszczona.
Jak wygląda lek Ambrosol Teva i co zawiera opakowanie
Ambrosol Teva, 15 mg/5 ml to klarowny syrop o zapachu truskawkowym. Syrop znajduje się w
butelce ze szkła brunatnego. Butelka zawiera 120 ml lub 200 ml syropu, jest zamykana zakrętką
aluminiową lub polipropylenową i umieszczona w tekturowym pudełku wraz z łyżką miarową
(podziałka 1,25; 2,5 i 5 ml).
Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, tel.: (22) 345 93 00
Wytwórca
Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków
Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2015 r.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

płatności online w aptece internetowej