logo apteki internetowej
tania apteka lublin - logo
koszyk z produktami
0
Koszyk
0 zł

 

Życzymy udanych zakupów. Wysyłamy w 2 dni robocze.

Laremid tabl. 2mg 10tabl. (blister)


Laremid tabl.  2mg 10tabl. (blister)
5,95 zł

producent:

WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

rodzaj:

Lek

miara:
10 tabl. (blister)
kraj:
POLSKA
EAN:
5909990011445


Laremid tabl. 2mg 10tabl. (blister) - Opis produktu


LAREMID
(Loperamidi hydrochloridum)
2 mg, tabletki
Jedna tabletka zawiera jako
substancję czynną: 2 mg loperamidu chlorowodorku oraz
substancje pomocnicze: laktozę jednowodną, skrobię kukurydzianą, powidon K-25, kwas
stearynowy.
Opakowania
10 tabletek
Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

1. Co to jest lek Laremid i w jakim celu się go stosuje
Laremid jest lekiem przeciwbiegunkowym. Lek wydłuża czas przejścia pokarmu przez
przewód pokarmowy, zmniejsza wydalanie wody i elektrolitów oraz zmniejsza
natychmiastową potrzebę wypróżniania. Skutkiem działania leku jest zmniejszenie częstości
i liczby wypróżnień.
Lek Laremid stosuje się:
- w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki;
- w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji u
pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego.

2. Zanim zastosuje się lek Laremid
Nie należy stosować leku Laremid:
- w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na loperamid lub którykolwiek ze składników
leku;
- u dzieci w wieku poniżej 6 lat, zwłaszcza bez zalecenia i kontroli lekarza;
- do leczenia zasadniczego w stanach takich jak: ostra czerwonka przebiegająca z obecnością
krwi w kale i wysoką gorączką, ostra faza wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, ostra
biegunka wywołana przez bakterie chorobotwórcze lub rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy
związane ze stosowaniem antybiotyków. Lek należy odstawić, jeżeli wystąpi zaparcie lub
wzdęcie brzucha.
Zachować szczególną ostrożność stosując Laremid
- U pacjentów z biegunką, zwłaszcza dzieci, podczas stosowania leku należy uzupełniać
niedobory wody i soli mineralnych.
- U pacjentów z AIDS leczonych z powodu biegunki loperamidem, należy przerwać
stosowanie leku przy pierwszych objawach wzdęcia brzucha.
- Jeżeli po zastosowaniu loperamidu w ostrej biegunce, w ciągu 48 godzin u pacjenta nie
nastąpiła poprawa, przyjmowanie leku należy przerwać i pacjent powinien skonsultować się
z lekarzem.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji
występujących w przeszłości.
Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek
Stosowanie leku Laremid u dzieci
Leku Laremid nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 6 lat bez zalecenia i kontroli
lekarza.
Stosowanie leku Laremid u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i(lub) nerek
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta zaburzenia czynności wątroby, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.
Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
W przebiegu biegunki leczonej lekiem Laremid mogą pojawić się: zmęczenie, zawroty głowy
lub senność. Dlatego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi
maszyn.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Laremid
Lek zawiera laktozę; jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych
cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków
Podczas stosowania loperamidu z innymi lekami nie obserwowano interakcji o znaczeniu
klinicznym.
3. Jak stosować lek Laremid
Laremid należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub informacją podaną w tej ulotce.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.
Dorośli i dzieci w wieku 6 lat i powyżej
Ostra biegunka:
początkowa dawka - 2 tabletki (4 mg) dla dorosłych i 1 tabletka (2 mg) dla dzieci; a następnie
1 tabletka (2 mg) po każdym kolejnym wolnym stolcu.
Przewlekła biegunka:
początkowa dawka wynosi 2 tabletki (4 mg) na dobę dla dorosłych i 1 tabletka (2 mg) na dobę
dla dzieci; tę początkową dawkę należy zmodyfikować aż do momentu uzyskania od 1 do 2
normalnych stolców na dobę, co zazwyczaj osiąga się poprzez stosowanie dawki
podtrzymującej wynoszącej od 1 do 6 tabletek (od 2 do 12 mg) na dobę.
Dawka maksymalna w ostrej i przewlekłej biegunce wynosi 8 tabletek (16 mg) na dobę dla
dorosłych; u dzieci dawka leku musi być dostosowana do masy ciała
(3 tabletki/20 kg mc./dobę).
Pacjenci w podeszłym wieku
U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.
W przypadku zastosowania większej dawki leku Laremid niż zalecana
Objawy przedawkowania: zaparcie, zatrzymanie moczu, niedrożność jelit, zwężenie źrenic,
wzrost napięcia mięśniowego, senność i zwolnienie oddechu.
W celu usunięcia leku z żołądka można wywoływać wymioty. Jeżeli od momentu
zastosowania leku nie upłynęło więcej niż godzina, lekarz rozważy wykonanie płukania
żołądka.
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, Laremid może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
Wiele zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaniem loperamidu jest częstymi
objawami zespołów biegunkowych (dyskomfort i ból w jamie brzusznej, nudności, wymioty,
suchość w jamie ustnej, zmęczenie, senność, zawroty głowy, zaparcie, wzdęcia z oddawaniem
wiatrów). Często objawy te trudno jest odróżnić od działań niepożądanych stosowanego leku.
Działania niepożądane pogrupowano według częstości występowania.
Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów); nieznana (częstość nie może być
określona na podstawie dostępnych danych); rzadko (u więcej niż 1 na 10000 pacjentów, ale u
mniej niż 1 na 1000 pacjentów); niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000 pacjentów, ale u mniej
niż 1 na 100 pacjentów); często (u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10
pacjentów); bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Bardzo rzadko: wysypka, pokrzywka i świąd.
Pojedyncze przypadki obrzęku naczynioruchowego, wysypki pęcherzowej, w tym zespołu
Stevensa i Johnsona, rumienia wielopostaciowego i martwicy toksyczno-rozpływnej
naskórka.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
Bardzo rzadko: pojedyncze przypadki reakcji alergicznych, niekiedy ciężkie reakcje
nadwrażliwości, w tym wstrząs anafilaktyczny i reakcje przypominające anafilaksję.
Zaburzenia żołądka i jelit:
Bardzo rzadko: ból brzucha, niedrożność jelit, wzdęcia brzucha, nudności, zaparcia, wymioty,
rozszerzenie okrężnicy, w tym toksyczne rozszerzenie okrężnicy, wzdęcia z oddawaniem
wiatrów i niestrawność.
Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
Bardzo rzadko: pojedyncze przypadki zatrzymania moczu.
Zaburzenia układu nerwowego:
Bardzo rzadko: zawroty głowy.
Zaburzenia psychiczne:
Bardzo rzadko: senność.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Laremid mogą wystąpić inne działania
niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, także
niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
5. Przechowywanie leku Laremid
Lek przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 250C.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Laremid po upływie terminu ważności zamieszczonego na
opakowaniu.
6. Inne informacje
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. (22) 691 39 00
Data opracowania ulotki:
05.02.2008

444

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

płatności online w aptece internetowej