0
Koszyk
0 zł

Polcrom aer. donosa 0, 02g/1ml 15ml(but. )


Zdjęcie ma charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić od prezentowanego na zdjęciu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zmiany w wyglądzie produktu dokonane przez producenta
9,90 zł

producent:
WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
rodzaj:
Lek
miara:
15 ml (butelka)
kraj:
POLSKA
EAN:
5909991025618


Opis produktu


POLCROM 2%
(Natrii cromoglicas)
20 mg/ml (2,8 mg/dawkę donosową), aerozol do nosa, roztwór
Skład leku
1 ml roztworu zawiera jako
substancję czynną: 20 mg sodu kromoglikanu oraz
substancje pomocnicze: sorbitol, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu edetynian, sodu chlorek, polisorbat 80, benzalkoniowy chlorek roztwór, wodę oczyszczoną.
Jedna dawka zawiera 2,8 mg sodu kromoglikanu.
Opakowania
Butelka PET zamknięta pompką dozującą (z aktuatorem) zawierająca 15 ml roztworu, w tekturowym pudełku.
Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

1. Co to jest lek Polcrom 2% i w jakim celu się go stosuje
Polcrom 2% jest lekiem przeciwalergicznym zawierającym sodu kromoglikan. Hamuje uwalnianie histaminy i innych mediatorów komórkowych w przebiegu reakcji alergicznych. Dzięki temu nie dochodzi do wystąpienia reakcji uczuleniowej.
Lek stosuje się zapobiegawczo w leczeniu sezonowego i całorocznego alergicznego nieżytu nosa. Stosowanie należy rozpoczynać przed narażeniem na kontakt z alergenem.

2. Zanim zastosuje się lek Polcrom 2%
Nie należy stosować leku Polcrom 2% jeśli
- stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na sodu kromoglikan lub inne składniki leku.
Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek
Stosowanie leku Polcrom 2% u dzieci
Lek można stosować u dzieci w wieku powyżej 3 lat.
Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.
Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Nie wiadomo, czy sodu kromoglikan przenika do mleka kobiecego. Należy jednak zachować ostrożność w przypadku stosowania leku u kobiet karmiących piersią, mimo że jest mało prawdopodobne, aby lek przenikał do mleka kobiecego i wywierał działania niepożądane na dziecko karmione piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Polcrom 2%
Chlorek benzalkoniowy wchodzący w skład leku może wywoływać reakcje uczuleniowe.
Stosowanie innych leków
Nie zaobserwowano interakcji sodu kromoglikanu z innymi lekami podawanymi do nosa.
3. Jak stosować lek Polcrom 2%
Polcrom 2% należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub informacją podaną w tej ulotce. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.
Jedna dawka zawiera 2,8 mg sodu kromoglikanu.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 3 lat:
1 dawka do każdego otworu nosowego 4 do 6 razy na dobę.
Stosowanie leku należy rozpoczynać co najmniej tydzień przed narażeniem na kontakt z alergenem i kontynuować przez cały okres narażenia na alergen.
Stosowanie sodu kromoglikanu jest leczeniem zapobiegawczym. Lek należy stosować regularnie.
Sposób podawania
Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.
Lek przeznaczony jest tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo do nosa.
Każdorazowo przed użyciem zdjąć nasadkę ochronną.
Przed pierwszym użyciem nowej butelki, po zdjęciu nasadki, nacisnąć dozownik 3-5 krotnie, aż do pojawienia się mgiełki leku. Końcówkę dozownika wprowadzić do otworu nosowego.

Trzymając butelkę pionowo nacisnąć dozownik, co spowoduje rozpylenie dawki leku do nosa.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Polcrom 2% jest za mocne lub za słabe, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.
W przypadku zastosowania większej dawki leku Polcrom 2% niż zalecana
Nie stwierdzono przypadków zatrucia sodu kromoglikanem ani objawów przedawkowania leku niezależnie od drogi podania.
W przypadku pominięcia dawki leku Polcrom 2%
W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć jak najszybciej. Jeżeli zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę i zastosować następną według schematu. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, Polcrom 2% może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Może wystąpić przemijające podrażnienie błony śluzowej nosa, przekrwienie i obrzęk błony śluzowej, kichanie, rzadko krwawienia z nosa.
Może wystąpić świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej, kaszel, zaburzenia smaku, ból głowy, wysypka oraz reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie reakcje anafilaktyczne.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Polcrom 2% mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
5. Przechowywanie leku Polcrom 2%
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Butelkę przechowywać szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym.
Nie należy stosować leku Polcrom 2% po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
6. Inne informacje
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa