logo apteki internetowej
tania apteka lublin - logo
koszyk z produktami
0
Koszyk
0 zł

 

    

Buscopan drażetki 0, 01 g 10 drażetek


Buscopan drażetki 0, 01 g 10 drażetek
Zdjęcie ma charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić od prezentowanego na zdjęciu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zmiany w wyglądzie produktu dokonane przez producenta
11,21 zł

producent:

IPSEN CONSUMER HEALTHCARE

rodzaj:

Lek

miara:
10 tabl.
kraj:
FRANCJA
EAN:
5909990361816


Buscopan drażetki 0, 01 g 10 drażetek - Opis produktu10 mg tabletki powlekane
Hyoscini butylbromidum

1. CO TO JEST LEK BUSCOPAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
BUSCOPAN zawiera butylobromek hioscyny, który wywiera działanie rozkurczające mięśnie gładkie
przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i moczowo-płciowych
BUSCOPAN jest wskazany w stanach skurczowych przewodu pokarmowego, układu moczowopłciowego
oraz stanach skurczowych i dyskinezji dróg żółciowych.
2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BUSCOPAN
Kiedy nie stosować BUSCOPAN
- Jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na butylobromek hioscyny lub na
którykolwiek z pozostałych składników leku
- U pacjentów z nużliwością mięśni (myasthenia gravis)
- U pacjentów z patologicznym poszerzeniem jelita grubego (megacolon)
- W przypadku rzadkich chorób dziedzicznych, które mogą powodować niezgodność z
substancjami pomocniczymi leku (patrz punkt: Ważne informacje o niektórych składnikach leku
BUSCOPAN).
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując BUSCOPAN
- Jeżeli u pacjenta występuje jaskra z wąskim kątem
- U pacjentów ze zwężeniem w obrębie jelit lub dróg moczowych
- U pacjentów ze skłonnością do tachykardii
Należy powiadomić lekarza w przypadku, jeżeli u pacjenta występuje którakolwiek z wyżej
wymienionych okoliczności.
Stosowanie BUSCOPAN z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które
wydawane są bez recepty.
BUSCOPAN może nasilać działanie antycholinergiczne trójpierścieniowych leków
przeciwdepresyjnych, leków przeiwhistaminowych, chinidyny, amantadyny, dizopiramidu i innych
leków antycholinergicznych (np. tiotropium, ipratropium).
Równoczesne leczenie antagonistami dopaminy (np. metoklopramidem) i lekiem BUSCOPAN może
zmniejszać skuteczność działania obu tych leków na przewód pokarmowy.
Lek może nasilać tachykardię wywołaną przez leki beta-adrenergiczne.
Stosowanie BUSCOPAN z jedzeniem i piciem
Tabletki należy połykać w całości popijając płynem.
Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Długoletnie doświadczenie nie wskazuje na szkodliwe działanie leku BUSCOPAN w czasie ciąży.
Badania przedkliniczne na szczurach i królikach nie wykazały działania embriotoksycznego lub
teratogennego. Należy jednak zachować ostrożność podczas stosowania leku w ciąży, zwłaszcza
podczas pierwszego trymestru (trzech miesięcy) ciąży.
Bezpieczeństwo stosowania leku podczas karmienia piersią nie zostało ustalone. Nie należy stosować
leku Buscopan w okresie karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić u pacjentów zaburzenia akomodacji (niewyraźne
widzenie), osoby te nie powinny prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń
mechanicznych.
Ważne informacje o niektórych składnikach BUSCOPAN
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Jedna tabletka powlekana zawiera 41,2 mg sacharozy, co odpowiada 411,2 mg sacharozy w przypadku
maksymalnej zalecanej dawki dobowej. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi
z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tego leku.
3. JAK STOSOWAĆ LEK BUSCOPAN
BUSCOPAN należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości
należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Zazwyczaj stosowana dawka leku w przypadku dzieci od 6 do 12 roku życia 1 tabletka 3 razy na dobę,
dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia 1-2 tabletki 3 do 5 razy na dobę.
Tabletki należy połykać w całości popijając płynem.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki BUSCOPAN
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku BUSCOPAN należy niezwłocznie zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
Objawy przedawkowania
W przypadku przedawkowania można zaobserwować objawy związane z działaniem
antycholinergicznym (m.in. suchość w jamie ustnej, przyspieszenie akcji serca)
Leczenie przedawkowania
W przypadku konieczności można podać lek parasympatykomimetyczny. W przypadku osób chorych
na jaskrę należy natychmiast skonsultować się z okulistą. Zaburzenia związane z układem
sercowonaczyniowym powinny być leczone zgodnie z ogólnymi zasadami. W przypadku zatrzymania
oddychania należy rozważyć intubację i sztuczne oddychanie. W przypadku zatrzymania moczu może
okazać się konieczne cewnikowanie. Dodatkowo należy stosować inne środki w zależności od
potrzeb.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, BUSCOPAN może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
Wiele z wymienionych poniżej działań niepożądanych może zostać przypisanych działaniu
antycholinergicznemu leku. Wynikające z tego działania niepożądane są zwykle łagodne i
przemijające.
Zaburzenia serca
Tachykardia (przyspieszenie akcji serca)
Zaburzenia żołądka i jelit
Suchość w jamie ustnej
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Zatrzymanie moczu
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Zmniejszenie wydzielania potu
Zaburzenia układu immunologicznego
Reakcje anafilaktyczne z epizodami zaburzeń oddychania i wstrząsem anafilaktycznym, reakcje
skórne i inne reakcje nadwrażliwości
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BUSCOPAN
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.
Nie stosować leku BUSCOPAN po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
6. INNE INFORMACJE
Co zawiera BUSCOPAN
- Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg butylobromku hioscyny (Hyoscini butylbromidum)
- Inne składniki leku to: wapnia fosforan, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna,
skrobia rozpuszczalna, kwas winowy, kwas stearynowy, otoczka (powidon, sacharoza, guma
arabska, talk, tytanu dwutlenek (E171), Makrogol 6000, wosk Carnauba, wosk biały)
Jak wygląda BUSCOPAN i co zawiera opakowanie
BUSCOPAN ma postać tabletek powlekanych.
Opakowanie: Biały blister z folii PVC/PVDC/folia aluminiowa (pokrycie) w tekturowym pudełku.
Wielkość opakowania: 10 tabletek powlekanych
płatności online w aptece internetowej