0
Koszyk
0 zł

Otrivin Menthol aer. donosa, płyn(roztwór) 1 but. a 10ml


Zdjęcie ma charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić od prezentowanego na zdjęciu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zmiany w wyglądzie produktu dokonane przez producenta
16,95 zł

producent:
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
rodzaj:
Lek
miara:
1 but.a 10ml
kraj:
POLSKA
EAN:
5909991096908


Opis produktu


1
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika


Otrivin Menthol; 1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór
Xylometazolini hydrochloridum


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty.
? Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
? Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
? Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz
punkt 4.
? Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować
się z lekarzem.


Spis treści ulotki:

1. Co to jest Otrivin Menthol i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Otrivin Menthol
3. Jak stosować lek Otrivin Menthol
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Otrivin Menthol
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest Otrivin Menthol i w jakim celu się go stosuje

Otrivin Menthol jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Otrivin Menthol jest miejscowo działającym lekiem zmniejszającym przekrwienie i obrzęk błony
śluzowej nosa. Odblokowuje zatkany nos, ułatwiając oddychanie.
Lek zawiera także substancje pomocnicze, takie jak mentol i eukaliptol, które dają na błonach
śluzowych uczucie chłodu.

Działanie leku Otrivin Menthol rozpoczyna się w ciągu kilku minut i trwa do dwunastu godzin.

Lek Otrivin Mentol stosuje się w nadmiernym przekrwieniu błony śluzowej nosa występującym w
przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia
zatok.
Dzięki zmniejszaniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej, lek może być stosowany
wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Otrivin Menthol ułatwia wziernikowanie nosa (badanie
jamy nosowej).

Otrivin Menthol nie zawiera substancji konserwujących.


2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Otrivin Menthol

Kiedy nie stosować leku Otrivin Menthol 2
? jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
? jeśli pacjent przebył operację wykonywaną przez nos,
? jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

? Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:
podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi, choroby serca, nadczynności tarczycy,
cukrzycy.

? Podobnie jak inne leki obkurczające błonę śluzową nosa, Otrivin Menthol u wrażliwych
pacjentów może powodować bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i
podwyższone ciśnienie tętnicze. Jeśli wystąpią takie objawy, należy skonsultować się z
lekarzem.

? Podobnie jak w przypadku innych leków obkurczających błonę śluzową nosa, leku Otrivin
Menthol nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni. Jeśli objawy nadal utrzymują
się, należy skontaktować się z lekarzem. Stosowanie leku przez okres dłuższy niż 10 dni lub w
dawkach większych niż zalecane, może spowodować nasilenie objawów lub ich nawrót.

? Leku Otrivin Menthol nie należy stosować do oczu lub w jamie ustnej.

? Nie stosować dawki większej niż zalecana, zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież
Leku Otrivin Menthol nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Otrivin Menthol a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leku Otrivin Menthol nie należy stosować w przypadku przyjmowania niektórych leków stosowanych
w leczeniu depresji (inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) lub trój- i czteropierścieniowych
leków przeciwdepresyjnych).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Otrivin Menthol w czasie ciąży.
W okresie karmienia piersią lek Otrivin Menthol można stosować wyłącznie po konsultacji z
lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Otrivin Menthol stosowany w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn.


3. Jak stosować lek Otrivin Menthol

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
3
Leku Otrivin Menthol nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

1 dawka aerozolu Otrivin Menthol do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę.
Nie należy stosować więcej niż 3 razy na dobę do każdego otworu nosowego.

Sposób stosowania
Lek jest przeznaczony do stosowania do nosa.
Należy uważać, aby nie rozpylać aerozolu do oczu.

1. Oczyścić nos.
2. Zdjąć nasadkę ochronną.
3. Nie należy obcinać końcówki aplikatora.

4. Przed pierwszym podaniem należy 4 razy nacisnąć pompkę. Pompka będzie gotowa do
dalszego używania przez cały zalecany okres stosowania. W przypadku, gdy po pełnym
naciśnięciu pompki aerozol nie zostanie rozpylony, należy ponownie przygotować
pompkę przez 4 krotne naciśnięcie. Nie należy rozpylać w kierunku oczu lub ust.
5. Butelkę należy trzymać pionowo, kciukiem podtrzymując dno butelki, a końcówkę
umieścić między dwoma palcami.6. Pochylić głowę do przodu i umieścić końcówkę w otworze nosowym.
7. Nacisnąć pompkę i jednocześnie wciągnąć nosem powietrze.


8. Powtórzyć czynności podczas podawania leku do drugiego otworu nosowego.
9. Po użyciu oczyścić i osuszyć końcówkę dozownika oraz nałożyć nasadkę ochronną.

Ze względów higienicznych jedno opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego
pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Otrivin Menthol
Po zastosowaniu leku w dawce większej niż zalecana mogą wystąpić takie objawy, jak: przyspieszona
lub niemiarowa czynność serca, podwyższone ciśnienie tętnicze i czasami zaburzenia świadomości.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty.
4
Pominięcie zastosowania leku Otrivin Menthol
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy PRZERWAĆ stosowanie leku Otrivin Menthol i natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli
wystąpi którykolwiek z poniższych objawów niepożądanych, które mogą być objawami reakcji
alergicznej:
? trudności w oddychaniu lub przełykaniu
? opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła
? silny świąd z czerwoną wysypką lub pęcherzami
Objawy te występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek).

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 osób stosujących lek):
Suchość lub podrażnienie błony śluzowej nosa, uczucie dyskomfortu w nosie, nudności, ból głowy,
pieczenie w miejscu podania.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek):
Reakcja alergiczna (wysypka skórna, swędzenie), zaburzenia widzenia, niemiarowa lub przyspieszona
czynność serca.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe działania niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.


5. Jak przechowywać lek Otrivin Menthol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
5

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Otrivin Menthol
? Substancją czynną leku Otrivin Menthol jest ksylometazoliny chlorowodorek. Jeden ml roztworu
zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku.
? Pozostałe składniki leku to: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny,
sodu chlorek, disodu edetynian, lewomentol, cyneol (eukaliptol), sorbitol, makrogologlicerolu
hydroksystearynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Otrivin Menthol i co zawiera opakowanie
Opakowanie leku Otrivin Menthol to butelka z pompką dozującą zawierająca 10 ml białego roztworu
o zapachu mentolu i eukaliptolu. Pompka dozująca umożliwia dozowanie dokładnej ilości leku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
Novartis Consumer Health GmbH
Zielstattstrasse 40
81379 Monachium
Niemcy


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Novartis Poland Sp. z o.o.
Consumer Health
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
22 375 75 75

Data ostatniej aktualizacji ulotki: