0
Koszyk
0 zł

Xylogel 0. 1% zel 10 g flak.


Zdjęcie ma charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić od prezentowanego na zdjęciu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zmiany w wyglądzie produktu dokonane przez producenta
10,95 zł

producent:
WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
rodzaj:
Lek
miara:
10 g (15 ml)
kraj:
POLSKA
EAN:
5909990321247


Opis produktu


XYLOGEL 0,1%
(Xylometazolini hydrochloridum)
1 mg/g, żel do nosa
1 g żelu do nosa zawiera:
substancję czynną: 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku oraz
substancje pomocnicze: sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu edetynian, benzalkoniowy chlorek roztwór, sorbitol, hydroksyetylocelulozę, glicerol, wodę oczyszczoną.
1. Co to jest lek Xylogel 0,1% i w jakim celu się go stosuje
Lek Xylogel 0,1% w postaci żelu, zawiera ksylometazoliny chlorowodorek. Zastosowany na błonę śluzową nosa powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej oraz zmniejsza ilość wydzieliny,
tj. łagodzi katar. Dodatkowo lek, dzięki temu, że jest w postaci żelu nawilża błonę śluzową nosa oraz nie ścieka na dno jamy nosa i do gardła. Xylogel 0,1% przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.
Lek Xylogel 0,1% stosuje się miejscowo do nosa w leczeniu pomocniczym:
• ostrego zapalenia błony śluzowej nosa pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego;
• ostrego lub przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych;
• alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa;
• ostrego zapalenia ucha środkowego – w celu udrożnienia trąbki słuchowej. 1/4

2. Zanim zastosuje się lek Xylogel 0,1%
Nie należy stosować leku Xylogel 0,1%:
• w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku;
• u pacjentów po usunięciu przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej;
• w przypadku zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa.
Zachować szczególną ostrożność stosując lek Xylogel 0,1%:
- u pacjentów, u których po zastosowaniu innych podobnie działających leków (sympatykomimetyków) wystąpiły takie objawy jak bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i podwyższone ciśnienie tętnicze;
- u pacjentów z chorobami układu krążenia (np. z nadciśnieniem tętniczym, dławicą piersiową), cukrzycą, z jaskrą z zamkniętym kątem, z rozrostem gruczołu krokowego,
z nadczynnością tarczycy. Pacjenci z tymi chorobami przed zastosowaniem leku powinni poradzić się lekarza.
Nie należy stosować leku u pacjentów z przewlekłym lub naczynioruchowym zapaleniem błony śluzowej nosa, gdyż mają oni tendencję do stosowania go dłużej niż przez 5 dni. Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany może doprowadzić do wtórnego rozszerzenia naczyń krwionośnych i w konsekwencji do wtórnego polekowego zapalenia błony śluzowej nosa.
Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek
Stosowanie leku Xylogel 0,1% u dzieci
Lek Xylogel 0,1% można stosować u dzieci w wieku powyżej 12 lat.
Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Nie należy stosować leku Xylogel 0,1% w czasie ciąży.
Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jeśli jest stosowany w zalecanych dawkach i przez krótki okres.
W przypadku długotrwałego stosowania leku lub stosowania w dużych dawkach mogą wystąpić działania niepożądane ze strony układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego i wpływać niekorzystnie na wykonywanie tych czynności.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Xylogel 0,1%
Ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego, lek może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.
Stosowanie innych leków
Nie stosować leku Xylogel 0,1% w czasie leczenia trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi i inhibitorami MAO (leki stosowane m.in. w depresji), ponieważ odnotowano przypadki wystąpienia interakcji.
Należy unikać jednoczesnego stosowania leku z innymi podobnie działającymi lekami (sympatykomimetykami), takimi jak efedryna, pseudoefedryna.

3. Jak stosować lek Xylogel 0,1%
Xylogel 0,1% jest przeznaczony wyłącznie do stosowania do nosa (również w zapaleniu ucha środkowego).
1 dawka zawiera 0,1 mg ksylometazoliny chlorowodorku.
Xylogel 0,1% przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:
Zwykle 1 dawka żelu do każdego otworu nosowego co 8 do 10 godzin.
Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Leku Xylogel 0,1% nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni.
Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.
Sposób stosowania:
Każdorazowo przed użyciem leku zdjąć nasadkę ochronną.
Przed pierwszym użyciem nowej butelki, po zdjęciu nasadki, nacisnąć dozownik 3-5 krotnie, aż do pojawienia się leku. Końcówkę dozownika wprowadzić do otworu nosowego. Trzymając butelkę pionowo nacisnąć dozownik, co spowoduje rozpylenie dawki leku do nosa.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Xylogel 0,1% jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
W przypadku zastosowania większej dawki leku Xylogel 0,1% niż zalecana
Po przedawkowaniu lub przypadkowym doustnym przyjęciu leku, zwłaszcza u dzieci, mogą wystąpić następujące objawy: przyspieszone i nieregularne bicie serca, podwyższone ciśnienie tętnicze, senność, nieregularny oddech lub zahamowanie oddychania, zaburzenia świadomości. U dzieci może wystąpić nadmierne uspokojenie.
W przypadku wystąpienia tych objawów, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Leczenie objawowe - według zaleceń lekarza.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
W przypadku pominięcia dawki leku Xylogel 0,1%
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, Xylogel 0,1% może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Miejscowe działania niepożądane: może wystąpić suchość błony śluzowej nosa, podrażnienie błony śluzowej nosa, uczucie pieczenia w nosie i gardle, kichanie.
Bardzo rzadko występują objawy działania ogólnoustrojowego: nudności, ból głowy, osłabienie, zmęczenie, senność, zaburzenia widzenia, reakcje alergiczne (duszność, obrzęk naczynioruchowy) oraz kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca, wzrost ciśnienia tętniczego (zwłaszcza u osób z chorobami układu krążenia).
Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany i (lub) w dawkach większych niż zalecane może doprowadzić do wtórnego polekowego zapalenia błony śluzowej nosa.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Xylogel 0,1% mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
5. Przechowywanie leku Xylogel 0,1%
Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Okres ważności leku po pierwszym otwarciu butelki wynosi 12 tygodni.
Nie należy stosować leku Xylogel 0,1% po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.