logo apteki internetowej
tania apteka lublin - logo
koszyk z produktami
0
Koszyk
0 zł

Zovirax Intensive krem 0, 05 g/1g 2 g


Zovirax Intensive krem 0, 05 g/1g 2 g
16,95 zł

producent:
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
rodzaj:
Lek
miara:
2 g
kraj:
POLSKA
EAN:
5909990214112


Krem Zovirax Intensive - opis produktu


Ulotka dla pacjenta
Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla
pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy
lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek ostrożnie i
zgodnie z informacją w ulotce.
– Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
– Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub
dodatkowa informacja.
– Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach leczenia należy skontaktować
się z lekarzem.
Zovirax Intensive
(Aciclovirum)
50 mg/g krem
SKŁAD:
1 g kremu zawiera:
jako substancję czynną 50 mg acyklowiru,
substancje pomocnicze: glikol propylenowy, wazelina biała, alkohol cetostearylowy, parafina
ciekła, poloksamer 407, sodu laurylosiarczan, dimetykon, woda oczyszczona.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA:
Tuba zawierająca 2 g kremu.
Plastikowy dyspenser w formie pompki zawierający 2 g kremu.
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
WYTWÓRCA:
1. Glaxo Operations UK Ltd., Harmire Road, Barnard Castle, Co. Durham, DL 12 8 DT,
Wielka Brytania
2. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Zovirax Intensive i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Zovirax Intensive
3. Jak stosować lek Zovirax Intensive
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Zovirax Intensive
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Zovirax Intensive
1. CO TO JEST LEK ZOVIRAX INTENSIVE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Lek Zovirax Intensive w postaci kremu do stosowania na skórę zawiera substancje czynną
acyklowir o działaniu przeciwwirusowym, wykazującą silne działanie na wirusa opryszczki
pospolitej (Herpes simplex).
Wskazania
Lek Zovirax Intensive krem jest wskazany w miejscowym leczeniu nawrotowej opryszczki warg
i twarzy, wywołanych przez wirusa opryszczki pospolitej Herpes simplex.
2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK ZOVIRAX INTENSIVE
Nie należy stosować leku Zovirax Intensive:
- u osób z nadwrażliwością na acyklowir, walacyklowir, glikol propylenowy lub którąkolwiek z
substancji pomocniczych leku.
Zachować szczególną ostrożność stosując lek Zovirax Intensive
Lek Zovirax Intensive powinien być stosowany wyłącznie na opryszczkę umiejscowioną na
wargach i twarzy.
Nie należy stosować leku na błony śluzowe, np. ust lub oczu i w leczeniu opryszczki narządów
płciowych. Należy stosować lek bardzo ostrożnie, aby nie dopuścić do kontaktu leku z oczami.
Jeśli wystąpiła szczególnie ciężka nawrotowa opryszczka wargowa, należy zwrócić się do
lekarza.
Nie powinny stosować leku Zovirax Intensive osoby z obniżoną odpornością. Osoby z obniżoną
odpornością powinny skonsultować się z lekarzem w sprawie leczenia jakiegokolwiek
zakażenia.
Przed zastosowaniem leku i po jego zastosowaniu należy umyć ręce, aby nie dopuścić do
przeniesienia zakażenia na inne miejsca na skórze. Podczas leczenia nie należy drapać
pęcherzyków i strupów i dotykać ich ręcznikiem.
W celu ograniczenia niebezpieczeństwa przeniesienia zakażenia na inne osoby, nie należy
pozwalać im na dotykanie opryszczkowych zmian skórnych, używanie wspólnych ręczników
itp.
Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek Zovirax Intensive nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku
Ze względu na zawartość substancji pomocniczej glikolu propylenowego, lek może powodować
podrażnienie skóry.
Ze względu na zawartość substancji pomocniczej alkoholu cetostearylowego, lek może
powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).
Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych
wydawanych bez recepty
Interakacje leku Zovirax Intensive z innymi lekami nie są znane.
3. JAK STOSOWAĆ LEK ZOVIRAX INTENSIVE
Lek Zovirax Intensive w postaci kremu jest przeznaczony do stosowania na skórę.
Zwykle, o ile lekarz nie zaleci inaczej, lek stosuje się jak opisano poniżej.
Lek należy nakładać 5 razy na dobę na chorobowo zmienione miejsca na skórze w odstępach
około czterogodzinnych, z przerwą nocną. Lek działa najskuteczniej, jeśli leczenie rozpoczyna
się jak najszybciej po pojawieniu się pierwszych objawów opryszczki, jak np. pieczenie,
swędzenie lub zaczerwienienie. Leczenie można również rozpocząć w późniejszym okresie
choroby, gdy wystąpią grudki lub pęcherzyki. Stosowanie leku dodatkowo wokół zmian
chorobowych zwiększa skuteczność leczenia opryszczki.
Leczenie należy prowadzić co najmniej przez 4 dni.
Jeżeli nie nastąpiło zagojenie zmian skórnych, leczenie można przedłużyć do 10 dni. Jeśli
zmiany chorobowe nie ustąpią po 10 dniach stosowania leku, należy skonsultować się z
lekarzem.
Aby zapobiec nasileniu się lub przeniesieniu zakażenia, należy umyć ręce przed nałożeniem i po
nałożeniu leku, a także unikać niepotrzebnego pocierania zmian chorobowych lub dotykania ich
ręcznikiem.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do
lekarza.
W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana
Nie powinny wystąpić objawy toksyczne, nawet po przypadkowym spożyciu całej zawartości
tuby leku Zovirax Intensive.
W przypadku pominięcia dawki leku
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki
4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek Zovirax Intensive może powodować działania niepożądane.
Działania niepożądane są wymienione poniżej w zależności od częstości występowania.
- bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów),
- często (występujące u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż u 1 na 100 pacjentów),
- niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż u 1 na 1000 pacjentów)
- rzadko (występujące u mniej niż 1 na 1000, ale u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów)
- bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów), częstość nie może być
określona na podstawie dostępnych danych.
Mogą wystąpić następujące działania niepożądane.
Często
- łagodne wysuszenie lub złuszczenie skóry.
Niezbyt często
- przemijające uczucie pieczenia lub mrowienia,
- swędzenie.
Rzadko
- rumień,
- kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu leku Zovirax Intensive.
Bardzo rzadko
- nagłe reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie, jak obrzęk naczynioruchowy.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Zovirax Intensive mogą wystąpić inne działania
niepożądane. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, również niewymienionych w
tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
5. PRZECHOWYWANIE LEKU ZOVIRAX INTENSIVE
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
6. INNE KONIECZNE INFORMACJE DOTYCZĄCE LEKU ZOVIRAX INTENSIVE
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
tel. (22) 576 96 00
Data opracowania ulotki 13.03.2008

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

płatności online w aptece internetowej